Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Ngắm hoa Nhật Bản giữa mùa đông Hà Nội

Ngắm hoa Nhật Bản giữa mùa đông Hà Nội


8/1/2011
Nguyễn Vĩnh (St)

Không có nhận xét nào: