Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Một bài hát hào hùng về biển

Một bài hát hào hùng về biển

Người dân Việt hãy cùng nhau hát lên để giữ biển, bảo vệ biển đang bị Trung Quốc "vừa ăn cướp vừa la làng":

http://www.youtube.com/watch?v=DFzLwncDgFQ&feature=player_embedded

Nhạc Quỳnh Hợp - Lời thơ: Nguyễn Việt Chiến
(Nguồn: Blog Nguyễn Trọng Tạo)

Không có nhận xét nào: