Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Những cảnh huống oái oăm

Những cảnh huống oái oăm
 
Báo chí nước mềnh được thể giật tít lớn, nào là Nga cứu bàn danh dự nước Mỹ, rồi Moscow chìa tay giúp Washington bàn thua trông thấy...

Không hoàn toàn như thế đâu. Nếu chịu khó theo dõi tình hình thế giới thì cái gọi là sáng kiến mang tên Nga mới đưa ra về Syria, chúng ta hãy nên bình thản nhìn nhận lại và có sự công bằng chút.


Nếu nhìn lại, ngay mới đây tại London (ngày 9/9) Ngoại trưởng Mỹ khi trả lời một phóng viên hỏi là có cách gì Syria tránh bị tấn công không, ông Kerry nói rằng nếu Syria trao toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế thì sẽ tránh được cuộc tấn công đó.

Xa hơn nữa, ngay từ 6/2012, khi gặp nhau tại Hội nghị G20 tại Los Cabos bên Mehico, chính ông Barack Obama đã gợi ý với người đồng nhiệm Nga, ông Putin, về một giải pháp đặt kho VKHH của Syria dưới quyền kiểm soát của quốc tế.

Nhưng trước cũng như sát đây có ai nghe điều "nghịch nhĩ" đó đâu (nghịch lợi ích thôi).

Và sự việc đến độ bên bờ vực ụych nhau bươu đầu sứt trán thì lại "bật" ra sáng kiến Nga.

Thời đầy lợi ích phức tạp đan xen này, các quan hệ quốc tế oái oăm thật.


Vệ Nhi

Không có nhận xét nào: