Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Ngày Hòa bình


 Ngày Hòa bình


Đúng ngày này 5 năm trước mình có ý gọi là ngày Hòa bình (hay là ngày Thống nhất non sông cũng được). Hôm nay, trước khi bước sang ngày lễ 30/4, mình vẫn tiếp tục "bỏ phiếu" cho ý tưởng này. Đây cũng là một trong những gợi ý mang tính xây dựng cho con đường thực sự hòa hợp của dân tộc ta.

Stt viết đúng 5 năm trước: Mai, ngày 30/4, mình “bỏ phiếu” gọi tên là Ngày Hòa Bình. Thua-Thắng làm gì nữa cho mệt, hòa bình rồi gắng khỏe lên mà giữ lấy mãi mãi, không ớn ngại dù đó là thế lực xâm lăng nào! Đất nước hùng mạnh lên thì đố bảo cái đứa thế lực thù địch nào nho nhe, nha...Vậy thôi.

Nhà mình mua mấy nhánh hồng. Cùng mấy đóa "địa lan" nhà trồng lấy vừa kịp nở, làm Hoa “Mừng Hòa Bình” cho 30/4.

Vệ Nhi/Nguyễn Vĩnh

 

Không có nhận xét nào: