Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

GÓP Ý VÀ LẮNG NGHE GÓP Ý

GÓP Ý VÀ LẮNG NGHE GÓP Ý

Sẽ có một tháng rưỡi (45 ngày) kể từ hôm nay, 15/9/2010, để toàn dân góp ý cho Đảng nhân Đại hội XI. Ba văn kiện dưới đây mới được công bố để góp ý kiến:
1/ http://tuanvietnam.net/2010-09-14-du-thao-bao-cao-chinh-tri-cua-bch-trung-uong-dang;
2/ http://tuanvietnam.net/2010-09-14-du-thao-cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-trinh-dai-hoi-xi; và
3/ http://tuanvietnam.net/2010-09-14-du-thao-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2011-2020
Cho dù được hiểu hoặc diễn dịch như thế nào thì sự thành công hay không thành công, thậm chí thất bại của đường lối lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay (ĐCSVN) cũng sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi người dân, đến miếng cơm manh áo người nghèo. Nên chúng ta không thể bỏ qua hoặc làm như bỏ qua sự quan tâm đến việc này dù với trăm ngàn lý do được đưa ra.
Thế nên mong sẽ được thấy những ý kiến hay, những đóng góp tâm huyết của mọi người dân Việt.
Mong hơn nữa là lãnh đạo cấp cao biết lắng nghe. Chứ đừng kiểu lối cũ. Là bày vẽ ra góp ý cốt làm cho đủ hình thức, rồi cũng bỏ qua cả những ý kiến nhiều khi rút từ gan ruột người dân, trong đó của nhiều trí thức, rồi mọi sự lại “xếp đầy ngăn kéo” – cái kiểu xưa cũ đã làm mệt mỏi dân ta rồi. Đương nhiên lần góp ý này chẳng một ai muốn như vậy.

NV

Không có nhận xét nào: