Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Định nghĩa "đường lưỡi bò"

Định nghĩa "đường lưỡi bò"

Có những định nghĩa khác nhau về "đường lưỡi bò" - một yêu sách lãnh hải của Trung Quốc đưa ra. Nhưng có lẽ cái định nghĩa bằng hình ảnh (nghe-nhìn) dưới đây là độc đáo hơn cả vì nó nói được "bản chất" nhất của vấn đề, là tham vọng thâu tóm tất cả Biển Đông của Trung Quốc. Mời các bạn xem clip dưới đây:    

http://www.youtube.com/watch?v=AxBXNy7-PjQ&feature=player_detailpage

NV

Không có nhận xét nào: