Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Thơ & rượu, Rượu & thơThơ & rượu, Rượu & thơ

Nhà thơ Kha Tiệm Ly, bạn đọc blog tôi  từ quê hương Nam Bộ gửi ra tặng bài thơ về rượu (nếu gọi được như thế), đọc lên đầy chất cảm khái với thi tứ dồi dào... Cám ơn nhà thơ.
Chủ nhật cuối tuần gửi bà con và bạn đọc yêu thơ, yêu văn hóa văn nghệ, và nhất là các trang nam nhi như người ta hay ví  “…. như kỳ vô phong”, nào ta cùng "nâng chén" để chia sẻ với thi nhân.
Vệ Nhi

----


Uống rượu một mình


kha tiêm ly


Lưu linh như ta uống rượu chẳng cần mồi,
Như thằng điên mặc thây thế sự,
Là thằng say, nên đâm ra tư lư.
Mà chuyện đời sao kể hết em ơi.

Vỗ bụng kinh luân, môn sinh lố nhố,
Bằng hữu le hoe mà đủ kín dòng sông.
Nhưng lúc sa cơ, có bao nhiêu Tử Lộ?
Gặp bão giông toàn chạm mặt Lý Thông!

Chẳng giận người ân tình đem rao bán,
Vì thói thường của mặt ngọc, môi hồng.
Mà cả giận lũ lừa thầy phản bạn,
Mang tấm thân bảy thước cũng như không!


Ai đã từng thức trong đêm tối,
Thì mới hay khó phân biệt trắng đen.
Khi bút mực đã nhạt màu sĩ khí,
Thì liệt oanh cũng hóa ươn hèn!


kha tiệm ly


Không có nhận xét nào: