Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Thơ văn bằng hữu
Thơ văn bằng hữu

Nhà thơ Kha Tiệm Ly ở miền Nam mới gửi cho blog mình một bài thơ, có tên “Gởi Tông Giang”. 
 Cùng với bài thơ gửi, chư huynh Tiệm Ly viết vài hàng vô cùng chân tình: “Lâu quá không ghé quý huynh. Kha kính thăm sức khỏe, nhân tiện gởi bài thơ Đường, cộng tác”. – kính.
Xin chân thành cảm ơn nhà thơ và post bài thơ của tình bạn thông cảm và gửi gắm lên Trang nhà để bạn bè cùng chia sẻ.

Vệ Nhi

------GỞI TỐNG GIANG
(Kính gởi Du Phong)
Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
Chí đặt non cao  há chịu mòn
Sọt rác quăng đi trò lếu láo        
Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con      
Đã không ham chút tiền tài bẩn
Thì dễ gì cong ngọn bút son?
Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn 

Kha Tiệm Ly

Không có nhận xét nào: