Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Ai đó xin đừng làm vết thương thêm ứa máu...

Xin đừng làm vết thương thêm ứa máu

Chuyển chương trình truyền hình này tới các gia đình là thân nhân liệt sĩ.
 
Gia đình mình cũng là gia đình có liệt sĩ hy sinh từ 1972 (theo giấy báo tử) nay chưa tìm được phần mộ. Vì thế vô cùng thông cảm và chia sẻ với cách đặt vấn đề và các lập luận trong chương trình truyền hình này đặt ra trước công việc "đi tìm phần mộ liệt sĩ hiện nay". 
 


Giới thiệu  thêm bài đọc "tham khảo":
 
"Tỉ lệ tìm hài cốt thông qua các nhà ngoại cảm, độ chính xác gần như bằng không" - VTV dẫn lời Thượng tá Phạm Lê Cát, Trưởng Khoa Xét nghiệm Viện Pháp y Quân đội.

Không có nhận xét nào: