Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Thơ xuôi thơ ngượcThơ xuôi thơ ngược


 

Các bạn của chủ blog tôi vừa luân chuyển cho nhau một bài thơ hết sức độc đáo. Xin post lên đây để bà con và bạn hữu cùng thưởng thức.

Độc đáo vì bài thơ này đọc xuôi đọc ngược “kiểu gỉ kiều gì” cũng đều được tất! Về nội dung và ý nghĩa đều chấp nhận được. 

Nói ngay là Ý và TỨ THƠ không có gì sâu sắc và sáng tạo gì cho lắm mà chỉ thuần là thơ ngâm vịnh, tâm sự ngắm cảnh suy tình người thôi. Ta không đi sâu và bàn về khía cạnh đó ở đây. Chỉ biết thuần về tiếng Việt, về "kỹ thuật" thì rõ ràng tiếng Việt mình thật là “siêu”; và ở khía cạnh khác càng nghĩ càng thấy người làm ra bài thơ dưới đây càng “quá siêu" nữa. 

Không tin bạn hãy đọc và thử đủ các kiểu đọc xuôi ngược, bỏ bớt từ bỏ bớt chữ mà xem mình nói có đúng không nhé...


Vệ Nhi g-th


---- 

Thơ xuối thơ ngược

1) Đọc xuôi :

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

---

2) Đọc ngược :

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

-----
3) Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi :

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười

-----

4) Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược :

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

-----

5) Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược :

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân

-----

6) Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu, đọc xuôi :

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai

-----

7) Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi :

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cuời

-----

8) Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược :

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta


Nguồn: Từ bạn bè (trao đổi email) 


Không có nhận xét nào: