Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Vội - bài thơ thiền


Vội - bài thơ thiền


Một người bạn mới gửi cho tôi một bài thơ đầy chất thiền. 

Chủ nhật nghỉ ngơi xin đưa lên blog đây để mọi người đọc và cùng ngẫm ngợi. Phải chăng chúng ta đều đã hơn một lần nghe nói về kiếp người cũng lắm khi rất phù du - "Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội /Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. / Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở / Vội ngày, vội tháng, vội năm qua...

Biết là thế nhưng con người ta cứ vội, cứ đuổi bắt vội vã, kiếm tìm suốt một đời những thứ đâu đâu chứ không biết rằng, có một nhánh hồng đang nở ngay đầu hiên nhà...

Nói văn vẻ là như thế thôi chứ đời nghiệt ngã hơn nhiều. Nhưng dù sao đó cũng là điều đáng ngẫm chứ cũng đừng "vội" phủ nhận.

Vệ Nhi

-----  Vội

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời 
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã, rời...

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà... 

Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai nẻo Giác bàn chân vội ?
'' Hỏa trạch '' bước ra, dứt não nề...

Thích Tánh Tuệ
Bodhgaya mùa Tipitaka 2012
     Không có nhận xét nào: