Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Giải Nobel Hòa bình nên trao tặng ông Thein Sein

 Giải Nobel Hòa bình nên trao tặng ông Thein Sein

Bài dưới đây đã post trên facebook hơn tuần lễ trước, nay trang blog đăng lại.


Nếu các vị mũ cao áo dài giám khảo Giải Nobel Hòa Bình ở bên Na Uy Thụy Điển đưa mình lá phiếu, mình sẽ bầu ngay cho ông Thein Sein. Ông thật rất xứng đáng. 

 Ảnh của Vinh Nguyen Van.

Bà Aung San Siu Kyi thì công lớn rồi, tâm sức hơn 1/4 thế kỷ đấu tranh cho dân chủ, chịu tù đầy quản thúc, xa chồng xa con, thật là cơ khổ... (bà đã có Giải này rồi, giờ mọi người hãy cùng nghĩ vinh danh bà cách khác). 

Trở lại chuyện ông Thein Sein xứng đáng, là vì giả sử ông tổng thống đương nhiệm này (lại là viên cựu tướng), mà ì ra, không muốn rời bỏ chức vụ, lại còn bênh che quyền lợi cho ưphe cánh..., thì có đến tết côn-gô dân Miến mới đòi được dân chủ dân quyền. Hoặc đòi được là một phen chịu cảnh máu chảy đầu rơi, khộng loại trừ ngoại bang sẵn sàng can thiệp, chứ chẳng ngon ăn đâu ! 

Đất nước và nhân dân Miến Điện thật hồng phúc sinh ra ông, đã có ông, ông Tổng thống ạ. Và tôi nghĩ, đa phần người Việt sinh sống trong và ngoài nước đều phục ông, mến ông Thein Sein với suy nghĩ và việc làm của ông cho đất nước ông mấy năm qua...

Đảng cầm quyền của ông thua cử, nhưng toàn dân Miến đã thắng. Ông Thein Sein và đảng của ông, ở một nghĩa khác, đều cũng đã thắng, đơn giản vì NHÂN DÂN CỦA HỌ ĐÃ THẮNG, ĐÃ CÓ DÂN CHỦ, NGƯỜI DÂN LÀM CHỦ LÁ PHIẾU VÀ LÀM CHỦ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH.

Hoan hô Tổng thống đương nhiệm, ông Thein Sein! Hoan hô đất nước và nhân dân Myanmar, quốc gia trong cùng Cộng đồng Asean anh em, hữu nghị!

Vệ Nhi  


Không có nhận xét nào: